Backup Paketi

(בחירת קטגוריית מוצרים אחרת)
CDP Dodatni backup 50 GB
CDP Dodatni backup 100 GB
CDP Dodatni backup 200 GB
CDP Dodatni backup 500 GB
CDP Dodatni backup 50 GB
150,00 kn
חודשי
50 GB prostora na udaljenom backup serveru
CDP Dodatni backup 100 GB
200,00 kn
חודשי
100 GB prostora na udaljenom backup serveru
CDP Dodatni backup 200 GB
250,00 kn
חודשי
200 GB prostora na udaljenom backup serveru
CDP Dodatni backup 500 GB
350,00 kn
חודשי
500 GB prostora na udaljenom backup serveru