Kategorije

Linux hosting 2

Česta pitanja i odgovori vezani za linux hosting, CPanel i php.

Općenito 1

Generalne informacije koje će Vam pomoći u radu

Windows hosting 4

Česta pitanja i odgovori vezani za windows hosting, Plesk, Asp.Net i Asp 3.0.

Najpopularnije

 Slanje e-maila pomoću CDOSYS komponente (ASP 3.0)

Na serveru je instalirana CDOSYS komponenta koja radi na win serveru 2003 i zamjena je za staru...

 php.ini u Vašem public_html-u

Na SVIM Linux poslužiteljima instaliran je suPHP. suPHP ne dozvoljava da se koristi php_flag...

 Deployment MS SQL 2005 ili MS SQL 2008 baze podataka na server

Prilično velik broj korisnika nam se javlja na podršku sa pitanjem "Kako deployat MS SQL...

 ASP.NET 2.0 - Slanje e-maila sa autentifikacijom

Primjer je napisan u VB.NET programskom jeziku. Dim sm As New Net.Mail.SmtpClient sm.Host =...

 Kako vidjeti site ako se domena još nije propagirala?

Postoji način na koji možete vidjeti svoju domenu iako ju CARnet ili vaš domain registar...