Članci

 ASP.NET 2.0 - Slanje e-maila sa autentifikacijom

Primjer je napisan u VB.NET programskom jeziku. Dim sm As New Net.Mail.SmtpClient sm.Host =...

 Deployment MS SQL 2005 ili MS SQL 2008 baze podataka na server

Prilično velik broj korisnika nam se javlja na podršku sa pitanjem "Kako deployat MS SQL...

 Dodavanje Read/Write/Execute dozvola preko Pleska

Ukoliko koristite MS Access bazu podataka ili želite preko web forme uploadat slike u neki...

 Slanje e-maila pomoću CDOSYS komponente (ASP 3.0)

Na serveru je instalirana CDOSYS komponenta koja radi na win serveru 2003 i zamjena je za staru...