Dodaci uslugama

(Egy másik kategória kiválasztása)
Hyper-V backup
Statična IP adresa
SSL cert. RapidSSL
SSL cert. RapidSSL Wildcard
Comodo Wildcard SSL
Zaštita osobnih podataka za domenu
Hyper-V backup
406,25 kn
havonta
Statična IP adresa
125,00 kn
évente
SSL cert. RapidSSL
160,00 kn
évente
SSL cert. RapidSSL Wildcard
750,00 kn
évente
Comodo Wildcard SSL
800,00 kn
évente
Comodo Essential Wildcard SSL 256bit
Zaštita osobnih podataka za domenu
70,00 kn
évente
Zaštita osobnih podataka za domenu
Whois Privacy Protection Service